Predaj firmy? Tak jedine predaj s.r.o. s dph

Ak sa plánujete zbaviť svojej s.r.o. alebo plánujete kúpiť s.r.o. s históriou, mali by ste vopred vedieť, v akom stave sa musí nachádzať a ako takýto predaj prebieha, aby ste sa vyhli rizikám.

Predaj sro s dph predstavuje jednu z možností, ako sa môže spoločník zbaviť svojej s. r. o. Predaj s.r.o. predstavuje z právneho hľadiska prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného.

Za niektorých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka výhodnejší a rýchlejší. Ľudia sa snažia predať svoju  s.r.o. s DPH z rôznych dôvodov. Prevažná väčšina prípadov, kedy sa niekto rozhodne svojej spoločnosti zbaviť, vychádza z ukončenia podnikateľskej činnosti.

Môže ísť napríklad o situácie, kedy sa podnikanie nejakým spôsobom nepodarilo, je stratové alebo ide konkrétne o ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku. Ďalšou, v poslednej dobe veľmi aktuálnou príčinou, kedy sa niekto chce svojej spoločnosti zbaviť, je zavedenie daňových licencií.

Preto, ak má niekto spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu činnosť, nemá pre spoločníka zmysel platiť každoročne takúto minimálnu daň z príjmov. Spomedzi rôznych možností, ako je možné sa firmy zbaviť, si ľudia vyberajú predaj firmy práve preto, že tento spôsob je pre nich často najvýhodnejší.

d

Prečo má niekto záujem kúpiť existujúcu s.r.o., keď si môžu založiť svoju vlastnú? Najčastejšie sa o kúpu „ready-made“ s.r.o. zaujímajú podnikatelia, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich so zakladaním spoločnosti, čo predstavuje návštevu mnohých úradov, vypracovanie a podpisovanie mnohých listín a podobne.

Ak sa rozhodnú pre kúpu s.r.o. s DPH, môžu ju mať približne už za dva týždne, ale pri zakladaní spoločnosti spolu s rôznymi registráciami môžu stratiť v niektorých prípadoch aj dva mesiace, ako to už na úradoch býva.

Špecifickým dôvodom kúpy existujúcej firmy, ktorý funguje len na Slovensku je, že podnikateľ má oprávnenú obavu, že by mu pri žiadosti o registráciu na DPH mohol daňový úrad určiť zloženie vysokej zábezpeky, ktorej výška sa môže pohybovať od 1 000 eur do 500 000 eur.

Preto, ak by mu hrozilo zloženie vyššej zábezpeky na DPH ako by zaplatil za kúpu hotovej s.r.o., ktorá už registrovaným platiteľom DPH je, je pre neho výhodnejšie si radšej takúto spoločnosť kúpiť. Je ale prirodzené, že kupujúci bude mať záujem kúpiť si s.r.o. len vtedy, ak je to pre neho výhodnejšie ako jej založenie a z ktorej kúpy mu nehrozí žiadne potenciálne riziko, ktoré by mohlo vyplývať z jej predchádzajúcej histórie.

Preto sa vyžaduje, aby spoločnosť určená na predaj zodpovedala stavu podľa určitých požiadaviek, ktoré pre kupujúceho minimalizujú riziko vyplývajúce z minulých podnikateľských činností kupovanej spoločnosti.

Jedným k najzakladanejším kritériám, ktoré musí predávaná spoločnosť (s.r.o.) vždy spĺňať je, že nesmie mať absolútne žiadne záväzky. Záväzky predávanej spoločnosti musia byť skutočne v nulovej výške a teda výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania. Ak predávaná spoločnosť nejaké záväzky predsa len má, je veľmi dôležité poznať výšku a štruktúru týchto záväzkov a možnosti ich vyrovnania.

Pokiaľ ide o výšku záväzkov, je potrebné skúmať, či výška záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti a takáto spoločnosť by nemala vyhlásiť na seba konkurz, ak má viac ako jedného veriteľa.

Cvičenie s vlastným telom alebo s činkami? Čo je účinnejšie?

Najväčšou dilemou pred začatím cvičenia je práve otázka ako cvičiť. Doma, vonku, s vlastným telom alebo vo fitness centre s činkami či závažiami?

My by sme vám odporúčali začať práve cvičením s vlastným telom. Ide o najmenej nákladný a zároveň veľmi účinný spôsob ako dosiahnuť viditeľné výsledky. Najväčšou výhodou tohto cvičenia je nielen to, že môžete cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek, ale najmä to, že svoje telo namáhate iba váhou, ktorú pozná, pričom sa nezaťažujú kĺby a šľachy.

Napriek tomu, že tréningový plán s vlastnou váhou je nízko nákladový, predsa len odporúčame aspoň minimálne vybavenie. Veľmi kvalitné základné vybavenie ponúka aj Fithero ehop. Úplnou samozrejmosťou by mala byť pritom podložka na cvičenie, ktorá stlmí prípadné pády pri cvičení, čím predídete možnému zraneniu. Základné fitness vybavenie je hrazda na cvičenie. Tá vám pomôže precvičiť niektoré partie tela, predovšetkým chrbtové svaly, ruky či brucho. Okrem hrazdy by ste mali pouvažovať aj nad kúpou gymnastickej lopty. Ide totiž o lacný fitness doplnok, ktorý ponúka rozsiahle možnosti variácií cvičenia.

Ak však hľadáte niečo na zdokonalenie, pričom preferujete dynamické energické cvičenie, tak vám ako alternatívu k tréningovému plánu s vlastnou váhou odporúčame cvičenie s kettlebellom. To vám dopomôže k získaniu lepšej postavy a k odstráneniu nadbytočného tuku. Rovnako nezaťažuje kĺby ani šľachy, aj napriek tomu že cvičíte so značným závažím. Dôvodom je špeciálny tvar tohto závažia.

e

Kontrapozíciou k tréningovému plánu s vlastnou váhou je cvičenie vo fitness centrách, a teda na strojoch či s činkami. V tomto prípade vám odporúčame v pokročilejšom štádiu vašej výkonnosti, cvičenie s obojručnou činkou či cviky ako benchpress a jeho variácie. Zvyšné cviky na strojoch sú izolovaného charakteru a sú vhodné na postupný rozvoj a rysovanie jednotlivých svalových partií. Takéto cvičenie však zaťažuje kĺby a šľachy.

V každom prípade by však malo platiť pravidlo všetko s mierou. Pri vyberaní a kombinovaní jednotlivých cvičení postupujte rozumne a svojmu telu „naložte“ iba toľko, koľko dokáže uniesť a k dokonalosti ho rozvíjajte postupne.

Kvantita na úrok kvality?

Televízia sa v dnešnej dobe spolu s televíznymi programami spúšťa dole vodou. Či už čo sa týka kvality vysielania, takisto aj čo sa týka obsadenia vo vysielaní. Keď si spomenieme na minulosť, aké bolo vysielanie vtedy, o čom boli televízne programy a akí ľudia v nich vystupovali, môžme vidieť diametrálny rozdiel.

Televízne programy určite neobsahovali toľko reklám, ako je to v dnešnej dobe, vďaka ktorým sa aj ja sama často odvraciam od vysielania a aj celkovo od televízie, pretože sa mi nechce každých pár minút čakať na pokračovanie môjho obľúbeného programu, vďaka toľkému kvantu reklám, čo sa púšťa do obehu, priamo vo chvíli, keď to nikto z nás nechce, keď sa každý teší na svoj obľúbený film, či seriál a do toho sa spustí minimálne 5 reklám v trvaní okolo 10 minút.

Rozčuľujú ma moderátori, ktorí sa rokmi nemenia a na kvalite nestúpajú, nemajú čo dať divákovi, nevedia baviť ľudí tak ako kedysi a čo je na tom najhoršie, chodia z jedného program do druhého, objavujú sa v troch seriáloch naraz a kto sa má v tom potom vyznať.

Divák sa nevie stotožniť s dejom, jeho vývojom, pretože sa mu to pletie, mýli a nakoniec sa radšej na tv program nebude pozerať a takto pomaličky televízia stráca sledovanosť. Všetko to predsa závisí na divákovi, preto mi nejde do hlavy, prečo sa televízia viac nesústredí práve naňho, na jeho potreby a nevytvára každú chvíľu ankety alebo prieskumy a namiesto toho vytvára a skúša rôzne iné televízne program, ktoré sa neuchytia a sú to zbytočne stratené peniaze, ktoré mohli byť využité na celkom iné vysielanie a televízne program, ktoré by ľudí zaujali.

Namiesto toho sa deje dokola stále to isté, ľudia strácajú svoje obľúbené relácie, nahrádzajú ich podobné, ktoré ale aj tak klesajú na úrovni a takisto aj na sledovanosti zo strany diváka.